629.000

Chỉ với một khung võng đa năng Thuyền Rồng, bạn có thể tùy biến thành nôi em bé, sào phơi đồ, xích đu phù hợp với nhu cầu sử dụng trong từng trường hợp